MOLI DENTAL

HomeMOLI DENTAL
Previous
Next

Khách Hàng NHA KHOA MOLI

 

Tháng 8/2022 – Thiết kế Nguyễn Thiện Nhân

331 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Sài Gòn

078 526 5304        –       www.nhakhoamoli.com

Sản phẩm: Thiết kế và in thành phẩm Card, Tờ gấp, Túi giấy

Danh thiếp: 

– Kích thước: 9x5cm
– Chất liệu: Giấy Couche 300gsm
– In 2 mặt, cán màng mờ

Tờ gấp: 

– Kích thước: 21×29,5cm
– Chất liệu: Giấy Couche 200gsm
– In 2 mặt, cán màng mờ, Cấn 1 đường

Túi giấy: 

– Kích thước: 18,5x24x8cm
– Chất liệu: Giấy Kraf trắng 110gsm
– In 1 mặt, Bế dán thành phẩm