BẢNG PHÍ THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

HomeBẢNG PHÍ THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

i - gói ONLINE

3.000.000đ *Gói thiết kế Logo dành cho
Shop Online, cửa hàng bán lẻ
 • Logo 3 option - chọn 1
 • Chỉnh sửa không quá 5 lần
 • Bàn giao file gốc định dạng JPG, PDF, file gốc thiết kế AI.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ii - Gói CƠ BẢN

5.000.000đ *Gói thiết kế Logo dành cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Logo 3 option - chọn 1
 • Viết Mô tả ý nghĩa Logo
 • Thiết kế Danh thiếp
 • Chỉnh sửa không quá 10 lần
 • Bàn giao file gốc định dạng JPG, PDF, file gốc thiết kế AI.
 •  
 •  
 •  
 •  
PHỔ BIẾN

iii - Gói START UP

15.000.000đ * Gói thiết kế Logo dành cho doanh nghiệp
đang khởi nghiệp, Công Ty TNHH, Cổ Phần
 • Logo 3 option - chọn 1
 • Viết Mô tả ý nghĩa Logo
 • Bản Hướng dẫn sử dụng Logo
 • Thiết kế các Ấn phẩm cơ bản: Danh thiếp, Bao thư, Thẻ nhân viên...
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Bàn giao file gốc định dạng JPG, PDF, file gốc thiết kế AI.
 •  
 •  
 •  
PHỔ BIẾN

Iv - Gói CHUYÊN NGHIỆP

30.000.000đ *Gói Thiết kế Logo dành cho doanh nghiệp
cần đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp
 • Logo 3 option - chọn 1
 • Viết Mô tả ý nghĩa Logo​
 • Bản Hướng dẫn sử dụng Logo
 • Thiết kế Ấn phẩm và các sản phẩm POSM (Không quá 10 sản phẩm
 • Profile company và Catalogue (tùy vào chi tiết, layout, Hình ảnh, số lượng trang, mức độ yêu cầu)
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Bàn giao file gốc định dạng JPG, PDF, file gốc thiết kế AI.
 •