Site icon In Bách Vương

BẢNG PHÍ THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

i – gói ONLINE

3.000.000đ
*Gói thiết kế Logo dành cho
Shop Online, cửa hàng bán lẻ

ii – Gói CƠ BẢN

5.000.000đ
*Gói thiết kế Logo dành cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ

PHỔ BIẾN

iii – Gói START UP

15.000.000đ
* Gói thiết kế Logo dành cho doanh nghiệp
đang khởi nghiệp, Công Ty TNHH, Cổ Phần

PHỔ BIẾN

Iv – Gói CHUYÊN NGHIỆP

30.000.000đ
*Gói Thiết kế Logo dành cho doanh nghiệp
cần đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp

Exit mobile version