Bao thư 25 x 34.7 cm giấy F120 gsm

1,420.00

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– Màu sắc: nhiều màu 
– Số mặt in: 1 mặt
– Loại Giấy Fort 120gsm 
– Kỹ thuật in: In Offset 
– KT Thành Phẩm: 25×35 nắp 3cm
– Bế : Theo khuôn chuẩn