Bao thư 12 x 22 cm giấy F100 gsm

850.00

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– Màu sắc: nhiều màu 
– Số mặt in: 1 mặt
– Loại Giấy Fort 100gsm 
– Kỹ thuật in: In Offset 
– KT Thành Phẩm: 12×22 nắp 3cm
– Bế : Theo khuôn chuẩn