Bao thư 18 x 24 cm giấy F100 gsm

2,000.00

THÔNG TIN NỔI BẬT

Kích thước: 18×24 cm

Giấy: F100

In 4 màu 1 mặt không màu nền

Thời gian: 4 giờ – 1 ngày làm việc